Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 ochrana sukromia okinzercia

 

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli okinzercia.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

 

a) Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené tretím osobám.

 

b) Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona, aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov, služieb prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.

 

c) Údaje o používateľoch portálu okinzercia.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov.

 

d) Prevádzkovateľ uchováva iba meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo užívateľa, názov spoločnosti, ktoré si používateľ zadal sám pri registrácii používateľa, pridávaní inzerátu, respektíve zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

 

e) Používaním služieb okinzercia.sk používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

 

f) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených používateľmi v inzerátoch tretími stranami.

 

okinzercia.sk | inzeráty • katalóg • aukcie

Vyjadrite svoj názor