Registrácia používateľa
Ochrana osobných údajov na webe
Mám viac ako 16 rokov a súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ okinzercia.sk spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a tel. číslo za účelom marketingových aktivít. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 2 roky odo dňa jeho poskytnutia.
Profil používateľa
Podmienky používania webu
Registráciou do systému obsahujúceho tieto webové stránky súhlasíte s podmienkami prevádzky
Zrušiť